Tidum – Sveriges enklaste Tidrapportering?

tidum-1Vi gör Tidum med ambitionen att det ska vara Sveriges enklaste tidrapportering, alla ska kunna använda Tidum oavsett it-, data- eller telefonvana. Tidum ger dig full överblick av hur mycket tid dina medarbetare lagt ner på ett projekt och/eller hur mycket tid varje medarbetare jobbat. Nu finns också möjlighet att lägga in kostnader mot varje projekt ex. material, maskin m.m. Avancerade funktioner, men enkla att använda, ger rapporterad tid i realtid.

Funktioner

-Tidrapportering, rapportera tid mot projekt,
- Flexibla fält, här kan du skapa egna fält ex traktamente, milersättning, checklistor m.m
- Inköp, lägg in dina kostnader och inköp
- Rapporter, olika standardrapporter, exportera till Excel
- kundregister & timpriser
- Personalliggare för byggbranschen

Skapa ett test konto idag, du får prova gratis i 30 dagar

Eller besök www.tidum.se för mer information

Stegt 1: Logga in

Logga-in-1

Stegt 2 : Rapportera tid

Raporrtera-1

Steg 3 :Se rapporter

serapport